Stolín

 

Obec Stolín

Stolín je obec, která je součástí města Červený Kostelec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Stolín se nachází na jihozápad od Červeného Kostelce. Prozatím je jeho území odděleno od městské zástavby zemědělskými a lesními pozemky. Součástí Stolína je nejen průmyslová zóna na severozápadě, která je vhodně položena mezi železniční tratí a silnicí, ale v katastrálním území se nachází také menší obec Mstětín, položená dále na jih a malé osídlené části Náchodec, Polsko a Habřina.

Architektonickou památkou Stolína je římskokatolická kaple Nejsvětější Trojice, která se nachází v samém středu obce.

Ke Stolínu patří i známá Boušínská lávka přes řeku Úpu, která je kulturní památkou. Známá je především proto, že se nachází v Babiččině údolí, které se klikatí z České Skalice na sever podél Úpy. Díky povinné školní četbě knihy Babička od Boženy Němcové něco říká název tohoto malebného přírodního celku snad každému obyvateli, který prošel celou českou základní školní docházkou. K Boušínské lávce se ze Stolína dostanete podél další přírodní zajímavosti, a to Stolínských vodopádů. O Boušínské lávce se zmiňují historické prameny již na konci 19. století. Přes lávku přechází naučná stezka "Po stopách erbu zlatého třmene". Možná vás u lávky překvapí, že okolí je bez stromů a po cestě lesem se octnete na volném prostranství. Je tomu tak proto, že dne 1. března 2008 při vichřici Emma byla lávka poničena padlými stromy. Další stromy byly tedy preventivně vykáceny. Lávka byla i dříve několikrát zdevastována velkou vodou při povodních.

Na jihovýchodě Stolín sousedí s Olešnicí, která je nyní také součástí města Červený Kostelec, na jihu pak s Červenou Horou, jež je obcí samostatnou. Do dalších obcí musíte ze Stolína nejen přes lesy, ale také přes řeku Úpu.

V obci mimo jiné působí Sbor dobrovolných hasičů.

Další Stolin se nachází v Bělorusku a to už by byla velká náhoda, kdyby chtěli něco mít na .cz doméně.

 

Truhlářství Stolín

Stolín by se mohla jmenovat především truhlářská výroba, zabývající se výrobou stolů a dalšího nábytku. Název webových stránek (doména) je totiž velmi důležitou veličinou, která může mít zásadní vliv na úspěch celého podnikání. Pokud má vztah k předmětu podnikání a navíc je krátká a snadno zapamatovatelná, tak už jen to vám může pomoci k většímu prodeji. A přesně takovým se název Stolín jeví pro nastávající truhlářskou výrobu. Pokud by bylo truhlářství ve Stolíně a truhlář měl příjmení Stolín, opravdu by asi nebylo co řešit.

 

Podnikání ve Stolíně

Na názvu obce by si podnikáníí mohla založit v podstatě jakákoli místně dislokovaná firma. Příležitost mají také sportovní spolky, umělecká sdružení a další. V podstatě se Stolín může jmenovat cokoli.

Příkladem budiž firma, která vyrábí svatební oznámení. Oznámení, na něž odkazujeme, se stejně jako stránky jmenují Sedef, podle svého výrobce a na český trh je dodává firma Svatební oznámení s.r.o., která sídlí přes 300 km východně od Stolína. Přesto není problém si svatební oznámení u zmíněné firmy objednat, protože její podnikání není vázáno na jedno místo, ale díky internetu si můžete oznámení objednat třeba i ze Stolína. Díky světové síti nyní snoubenci ze Stolína nejsou odkázáni na svatební salon v České Skalici nebo v Náchodě, ale mají na výběr z nebývalého množství svatebních oznámení z celé České republiky. Ti odvážnější pak z celého světa. Zde je však nutno podotknout, že poštovné ze zahraničí může lehce přesáhnout celou cenu zásilky, a to i několikanásobně.

Podle počtu obyvatel, připadá na Stolín statisticky vzato pouze 1,7 svatby na jeden rok. A to včetně Mstětína. Ročně je totiž v České republice kolem 40000 svateb, což znamená, že do manželství vstoupí kolem 80000 mužů a žen. Pokud namítnete, že dnes už také mužů a mužů a žen a žen, pak vás musíme poopravit, neboť v takovém případě se nejedná o manželství, ale o registrované partnerství.

 

Příjmení Stolín

Nositelem příjmení Stolín je v České republice podle statistik z roku 2014 celkem 216 mužů, a to především z okolí měst Liberec, Praha, Česká Třebová a Jaroměř, Trutnov a Dvůr Králové nad Labem. Jako Stolínová se v Česku podepisuje téměř 199 dívek a žen. Tedy těch, co už se podepsat dovedou. Pro osobní stránky nebo pokud se chystáte dělat třeba infomarketing, uměleckou, právnickou, poradenskou nebo libovolnou jinou samostatnou výdělečnou činnost, která je postatvená na schopnostech vaší osoby, je použití příjmení jako názvu stránek ta nejlepší volba.
stolin.cz je na prodej
Cena 6000 Kč + DPH
Pište na mail uvedený u svatebních oznámení, ale jen pokud chcete vlastnit stolin.cz